Bouwen aan een sociale school

teamwork puzzel.jpg
Groepsvorming

Elke leraar start ieder jaar weer met een nieuwe groep. En elke leraar weet dat je dan moet investeren in groepsvorming. Komen tot een hechte groep waar iedereen gezien en gehoord wordt en leerkilometers kan maken. Hoe doe je dat precies? Welke keuzes maak je als het programma overvol is? Of als de verschillen tussen de leerlingen zijn opgelopen in een lange vakantie of lockdown? Hoe zorg je voor een doorgaande lijn in de school zodat iedereen kan zeggen: Wij zijn trots op elkaar! Investeren in groepsbinding is de basis voor een goed leerklimaat.

Effectief samenwerken

Samenwerken maak je effectiever door het inbrengen van structuur. Met de aanpak van Meervoudige intelligentie en Structureel Coöperatief leren, is iedereen actief en optimaal aan het leren. Door de variatie aan werkvormen, komt elke lerende aan zijn/haar trekken. De sleutels tot een succesvolle samenwerking zijn: gestructureerde werkvormen, veilige teams, motivatie voor samenwerken en klassenmanagement. 

Effectief communiceren

Een prettig en goed samenwerkend team, staat of valt met een zorgvuldige communicatie. Oog hebben voor de groep en elkaar. In gesprek zijn op basis van gelijkwaardigheid. Hoe doe je dat nu precies?

Een goede basiscommunicatie helpt bij het realiseren van een goed contact en vertrouwensrelatie als voorwaarde op te leren.

Vervolgens kun je in de ontwikkeling naar een professioneel team, elkaar nog meer vooruit helpen door de toepassing van effectieve feedback. Of wil je nog beter leren luisteren naar elkaar en de stem van de 'minderheid' meer benutten? Dan is de inzet van een gespreksmethodiek (zoals CONSENT) een goede keuze. 

 

Dit zijn 3 voorbeelden van succesvolle aanpakken om te bouwen aan een sociale school.  Afhankelijk van jouw vraag en context, kiezen we voor een aanpak en begeleid ik jullie op een manier die past bij jouw team. Fysiek als het kan, online als het moet.  

Verbinden

 

Krachtig leren innoveren

Pionieren

Iedere school wil het beste voor haar leerlingen en het onderwijs eigentijds inrichten. Het leren moet krachtig en betekenisvol zijn, voor iedereen. Wat betekent dat voor leerlingen? Wat vraagt dat van leraren, het team en de organisatie? En het curriculum? Veel scholen maken een vernieuwingsslag om leerlingen beter voor te bereiden op een snel veranderende toekomst. 

Een vernieuwingsslag maken, oftewel innoveren, doe je samen. Innovatie vraagt eigenaarschap van iedereen in en om de school. Om de vernieuwingsbeweging op gang te brengen en gaande te houden, zijn naast leidinggevenden ook pioniers nodig. Onderwijsgevenden die in staat zijn de grote lijn en de inhoud te bewaken en samen met de collega’s steeds weer een volgende stap te initiëren en hen daarin te begeleiden. Deze innovator werkt en leert samen met collega’s en zorgt als uitstekende communicator voor een klimaat waarin je de kar gezamenlijk trekt. 

Pionieren is uitdagend en energiegevend. Het kan ook een eenzame en energie vretende tocht worden, als je deze rol niet slim vervult en/of niet goed op jezelf past.

Als pionier heb je sparring partners nodig om steun te vinden bij anderen, te reflecteren en te leren hoe het anders en beter kan.

 

Heb jij iemand nodig die je helpt om gezond en succesvol te pionieren? Dan kan ik je als coach bijstaan, ook online.

Wil je samen met anderen leren pionieren?

Vanuit samenhang tussen onderwijsinhoud, didactiek, innovatieproces en technologie leren je team mee te nemen in de reis 'leren innoveren'? Dan stel ik een leertraject samen. Daarbij put ik uit mijn ervaringen van eerdere cursussen zoals o.a. dit programma voor Turning Learning.

Maatwerk

Innoveren is topsport. Hard werken aan uitdagende doelen. Soms gebeurt het dat leraren zo druk zijn met het praktisch realiseren van de vernieuwing dat zij het hogere doel of elkaar uit het oog verliezen. Dan is het echt nodig om even stil te staan en samen te reflecteren op de in gang gezette expeditie. 

Ook al lijkt innoveren een onvoorspelbaar en creatief proces, een duidelijke aanpak helpt bij het behouden van focus en het creëren van een cultuur van samenwerken.  Voor advies over een doordachte aanpak of begeleiding bij een innovatietraject kun je bij mij terecht. Afhankelijk van je vraag, organiseren we team- en/of ontwerpsessies. In een teamsessie staat de samenwerking centraal: elkaar beter leren kennen in kwaliteiten en valkuilen, feedback geven en ontvangen, saamhorigheid versterken of juist diversiteit benutten. In een ontwerpsessie staat jullie uitdagende HOW-MIGHT-WE-vraagstuk centraal en komen we met flitsende werkvormen tot kansrijke oplossingen.

In 2020 heb ik ervaring opgedaan met handige digitale tools (zoals Miro en Wonderme) om ook online samen te ontwerpen en brainstormen. Dat blijkt goed te kunnen. Dus ook als we elkaar (even) niet live kunnen ontmoeten, kunnen we elkaar blijven inspireren om eigentijds onderwijs vorm te geven. 

Veranderen

 

Beeldend leren

Beelden zeggen vaak zoveel meer dan woorden. Beelden fungeren als bruggen voor samenwerken. Deze wijsheden brengen wij in praktijk met Beeldcoachen, Beeldend Trainen en Zakelijk Tekenen.

Beeldcoachen

Beeldcoachen is een krachtige vorm van coachen waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse beelden: foto’s, video, mentale beelden. Deze beelden zeggen niet alleen iets over het gedrag van een persoon dat zichtbaar is aan de oppervlakte, maar het brengt ook de innerlijke wereld van iemand naar boven.

Van beeld naar dialoog

Beeldend Trainen is een begeleidingsmethodiek waarbij mensen aan de hand van een samengestelde, rijke praktijkvideo afgespeeld op een moderne beeldtafel tot een betekenisvolle dialoog komen. Beeldend Trainen wordt ingezet om samen tot een gedeelde visie of handelingsrepertoire te komen, passend bij het thema dat in uw organisatie speelt.

Visualiseren

Tekenen is niet kinderachtig. Het is hip! Met zakelijk tekenen kun je je boodschap of idee krachtig verbeelden en overbrengen, zodat anderen je beter begrijpen. Een plezierige vorm van visualiseren dat ik graag toepas in mijn begeleiding. 

Verbeelden