Bouwen aan een sociale school

Groepsvorming

Elke leraar start ieder jaar weer met een nieuwe groep. En elke leraar weet dat je dan moet investeren in groepsvorming. Komen tot een hechte groep waar iedereen gezien en gehoord wordt en leerkilometers kan maken. Hoe doe je dat precies? Welke keuzes maak je als het programma overvol is? Hoe zorg je dat je de rust bewaart in een drukke groep? Hoe zorg je voor een doorgaande lijn in de school zodat iedereen kan zeggen: Wij zijn trots op elkaar! 

Effectief samenwerken

Samenwerken maak je effectiever door het inbrengen van structuur. Met de aanpak van Meervoudige intelligentie en Structureel Coöperatief leren, is iedereen actief en optimaal aan het leren. Door de variatie aan werkvormen, komt elke lerende aan zijn/haar trekken. De sleutels tot een succesvolle samenwerking zijn: gestructureerde werkvormen, veilige teams, motivatie voor samenwerken en klassenmanagement.

Effectief communiceren

Een prettig en goed samenwerkend team, staat of valt met een zorgvuldige communicatie. Oog hebben voor de groep en elkaar. In gesprek zijn op basis van gelijkwaardigheid. Hoe doe je dat nu precies?

Een goede basiscommunicatie helpt bij het realiseren van een goed contact en vertrouwensrelatie als voorwaarde op te leren.

Vervolgens kun je in de ontwikkeling naar een professioneel team, elkaar nog meer vooruit helpen door de toepassing van effectieve feedback. Of wil je nog beter leren luisteren naar elkaar en de stem van de 'minderheid' meer benutten? Dan is de inzet van een gespreksmethodiek (zoals CONSENT) een goede keuze. 

 

Dit zijn 3 voorbeelden van succesvolle aanpakken om te bouwen aan een sociale school.  Afhankelijk van jouw vraag en context, kiezen we voor een aanpak en begeleid ik jullie op een wijze dat past bij jouw team. 

Verbinden

 

Dieper leren innoveren

Cursus

Wil je jouw rol als innovator versterken en samen optrekken met andere veranderaars? Dan is een cursus wellicht iets voor jou.

Met de Cursus Dieper Leren Innoveren geef je invulling aan jouw rol als innovator in de school waarbij je leert om vanuit de samenhang tussen inhoud, didactiek, innovatieproces en technologie je team mee te nemen op de reis de we 'leren innoveren' noemen.

De oorspronkelijke cursus is een samenwerking tussen Frank Evers (PerfectStorm), Bob Hofman (ICT&E / peerScholar) en Saskia van Dongen (TeamKacht). In deze combinatie brengen we een krachtige mix van deep learning, design thinking, veranderkunde en technologie.

Deelnemers zijn pioniers

Leren innoveren vraagt eigenaarschap van iedereen in en om de school. Juist daarom zijn er in het midden van de vernieuwing pioniers nodig die een sleutelrol spelen. Innovatieve geesten die in staat zijn om in de dynamiek en de waan van de dag de grote lijn en de inhoud te bewaken on samen met de collega’s steeds weer een volgende stap te initiëren. Deze innovator werkt en leert samen met collega’s en zorgt voor een klimaat waarin je de kar gezamenlijk trekt. 

Ben jij de pionierende onderwijsprofessional die dit ambieert? Dan is deze cursus geschikt voor jou. 

De volgende groep start zodra er voldoende aanmeldingen zijn. 

U kunt zich hiervoor inschrijven door een bericht te sturen naar TeamKracht of telefonisch contact op te nemen. 

Benieuwd naar het programma? We stemmen  het programma af op de deelnemers. Om alvast een idee te krijgen, bekijk dan het programma van de cursus die we in november 2018 hebben afgerond. Deze cursus hebben we uitgevoerd in samenwerking met Turning Learning.

Maatwerk

Innoveren is topsport. Hard werken aan uitdagende doelen. Soms gebeurt het dat leraren zo druk zijn met het praktisch realiseren van de vernieuwing dat zij het hogere doel of elkaar uit het oog verliezen. Dan is het echt nodig om even stil te staan en samen te reflecteren op de in gang gezette expeditie. 

Ook al lijkt innoveren een onvoorspelbaar en creatief proces, een duidelijke aanpak helpt bij het behouden van focus en het creëren van een cultuur van samenwerken.  Voor advies over een doordachte aanpak of begeleiding bij een innovatietraject kun je bij mij terecht. Afhankelijk van je vraag, organiseren we team- en/of ontwerpsessies. In een teamsessie staat de samenwerking centraal: elkaar beter leren kennen in kwaliteiten en valkuilen, feedback geven en ontvangen, saamhorigheid versterken of juist diversiteit benutten. In een ontwerpsessie staat jullie uitdagende HOW-MIGHT-WE-vraagstuk centraal en komen we met flitsende werkvormen tot kansrijke oplossingen .

Veranderen

 

Beeldend leren

Beelden zeggen vaak zoveel meer dan woorden. Beelden fungeren als bruggen voor samenwerken. Deze wijsheden brengen wij in praktijk met Beeldcoachen, Beeldend Trainen en Zakelijk Tekenen.

Beeldcoachen

Beeldcoachen is een krachtige vorm van coachen waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse beelden: foto’s, video, mentale beelden. Deze beelden zeggen niet alleen iets over het gedrag van een persoon dat zichtbaar is aan de oppervlakte, maar het brengt ook de innerlijke wereld van iemand naar boven.

Van beeld naar dialoog

Beeldend Trainen is een begeleidingsmethodiek waarbij mensen aan de hand van een samengestelde, rijke praktijkvideo afgespeeld op een moderne beeldtafel tot een betekenisvolle dialoog komen. Beeldend Trainen wordt ingezet om samen tot een gedeelde visie of handelingsrepertoire te komen, passend bij het thema dat in uw organisatie speelt.

Visualiseren

Tekenen is niet kinderachtig. Het is hip! Met zakelijk tekenen kun je je boodschap of idee krachtig verbeelden en overbrengen, zodat anderen je beter begrijpen. Een plezierige vorm van visualiseren dat ik graag toepas in mijn begeleiding. 

Verbeelden

© 2019 by TeamKracht