Saskia & Onderwijs

Foto Saskia kleur.jpg

Vanuit mijn interesse in gezinssystemen, ben ik Orthopedagogiek gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderwijs en leren had mijn interesse. Vooral de interactie in de klas en op schoolniveau.  

Als intern onderwijskundige op twee VMBO-scholen en adviseur bij onderwijsadviesorganisatie Marant heb ik mijn kennis en ervaring in het onderwijs (PO-VO-MBO) uitgebreid. Mijn behoefte om onderwijsteams op een eigen, creatieve manier te begeleiden werd steeds groter. Vandaar dat ik in 2017 voor mijzelf begon met TeamKracht. Daar kon ik ook mijn liefde voor tekenen in kwijt, vaak in combinatie met advieswerk. Vanaf 2019 verzorg ik regelmatig als onderwijskundige voor Onderwijsspiegel, teamsessies gericht op teamcultuur en kwaliteitszorg in het mbo.

Kern van mijn werk is: het begeleiden van complexe veranderingsprocessen op gebied van leren, ontwikkelen en innoveren. Ik heb de nodige expertise en beheers daarnaast ook de kunst van het niet-weten. Omdat uw vraag en context centraal staan, bied ik altijd maatwerk.

Als mens ben ik sterk gedreven in het zoeken van de zin, de betekenis in de dingen die we doen. Ik ben begaan met mensen en wil begrijpen wat hen motiveert. Ik zoek voortdurend verbinding met en tussen mensen, vanuit een open en optimistische blik, op zoek naar eigen kracht en mogelijkheden. Daarbij ben ik creatief in denken en doen, en werk ik het liefst in co-creatie.

Mijn analytisch vermogen helpt mij complexe vragen te ontrafelen, zodat er via inzicht weer uitzicht komt in de situatie. Op deze manier werk ik met een doel voor ogen, interactief aan een duurzaam resultaat.

Waar sta ik voor?

Mijn energie en kwaliteiten zet ik in voor kansrijk onderwijs voor iedereen, kinderen/jongeren én leraren. Onderwijs dat rijk en betekenisvol is, nieuwsgierigheid van kinderen/jongeren prikkelt en talenten benut. Een school als oefenplaats, waarbij leren niet alleen binnen in klassen maar ook daarbuiten plaatsvindt. Waar je leert met jezelf, anderen en je omgeving om te gaan. Leren leren én leven. 

Mijn focus is:

1. De leraar omdat hij/zij in hun dagelijkse interactie met leerlingen het verschil kunnen maken,

2. Het team omdat leraren onderling elkaar kunnen versterken in het onderwijs dat zij willen realiseren.

3. De leidinggevenden of changemakers omdat zij kunnen sturen. Vanuit samenhang in de 4 velden van M. Fullan: visie - betekenisvol onderwijs - cultuur van samenleren - verantwoording.

Mijn kernwaarden zijn:

Verbinden

Scholen zijn lerende organisaties waar zowel individueel als collectief leren plaatsvindt. Dwars door alle lagen heen. Leerlingen leren van elkaar en hun leraren, ouders en andersom. Leren vindt pas plaats als er verbinding is. Een relatie waarin ieder zich gezien en gehoord voelt en op basis van vertrouwen met elkaar samenwerkt. Zo werk ik ook graag met jou.

Veranderen

Kijk vooruit en om je heen. Zie dat de wereld verandert. Scholen moeten mee in die verandering om de kinderen waardevol onderwijs te kunnen geven voor de dag van morgen. Dat betekent dat we aan de slag moeten. Samen. Ik laat me graag inspireren door dit filmpje: Doen, dat is de beste manier van denken. En jij? Doe je mee?

 
Verbeelden

Beelden komen sneller en anders bij ons binnen dan tekst. Een plaatje of een filmfragment zegt vaak zoveel meer dan woorden. Ze helpen je onthouden en begrijpen. Ze roepen emotie op en versterken onze fantasie.  Daarom gebruik ik graag beelden in een innovatietraject, bijvoorbeeld bij het verbeelden van de eigen toekomst. Ik ondersteun mijn presentaties en coachgesprekken met zelfgemaakte tekeningen. Deze vaardigheid, ook wel zakelijk tekenen genoemd, geef ik graag door aan anderen. Daarnaast zet ik video in voor (samen) leersituaties.

Kortom, mijn werkwijze is krachtig en speels.

Mijn visie is zichtbaar en merkbaar in mijn doen en laten.  Opdrachtgevers waarderen mijn betrokkenheid, enthousiasme, professionele leerhouding en afwisselende manier van werken. Mijn tekenwerk valt in de smaak omdat ik met eenvoudige tekeningen de kern weet te raken. 

Wat kan ik voor je betekenen?

De vraag centraal

Na het eerste contact volgt een verkennend gesprek waarin we samen jouw/jullie vraag verhelderen.

Dit gesprek kan plaatsvinden op locatie of in De Meshallen, dé plek voor onderwijsvernieuwers in Wijchen, waar ik momenteel werk. In deze inspirerende omgeving ontvang ik je graag. 

In het eerste gesprek bepalen we welke doelen we willen bereiken en welke inzet daarvoor nodig is van beide kanten.  Op basis van deze oriëntatie doe ik een voorstel en maak ik een begeleidingsplan met offerte. Na overeenstemming gaan we aan de slag.

Een traject met TeamKracht is altijd maatwerk en flexibel afgestemd op jouw/jullie vraag. Het is ook altijd een samenwerkingsproject, waarin we elkaar inspireren en vooruit helpen.

TeamKracht Onderwijs werkt vanuit 3 thema's:

  • Bouwen aan een sociale school

  • Dieper leren innoveren

  • Beeldend leren

Binnen deze thema's kunnen we inspelen op diverse vraagstukken die je of de organisatie bezig houdt, zoals weergegeven in onderstaand drieluik. Onderstreept zijn de onderwerpen waarover je in mijn blog verder kan lezen.

 

Afhankelijk van je vraag, de context en de fase van verandering werk ik vanuit een bepaalde rol. We bepalen samen welke rol en kwaliteiten nodig zijn. Als projectleider, adviseur, trainer, zakelijk tekenaar, procesbegeleider en/of (team)coach.

Sociaal Emotioneel Leren | Welbevinden en veerkracht | Groepsprocessen | De Vreedzame School | Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie |  Communicatie | Ouderbetrokkenheid | Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Beeldcoach | Beeldend Trainen | Leren zichtbaar maken | Zakelijk tekenenen

Ik ontmoet je graag!

Onderwijs: Saskia@teamkracht.net

Saskia: 06-33037082